• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Notatka ze spotkania w Centrali NFZ w dn. 24.06.2009
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1151790 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Notatka ze spotkania w Centrali NFZ w dn. 24.06.2009

W dniu 24.06.2009 w Centrali NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie.....
Notatka ze spotkania w Centrali NFZ – 24.06.2009
W dniu 24 czerwca 2009 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli: Ze strony Centrali NFZ: Jacek Paszkiewicz - Prezes NFZ i Krzysztof Klichowicz - Kierownik Sekcji POZ i STO Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DSOZ NFZ.m Ze strony PZ: Bożena Janicka – Prezes Federacji PZ i Krzysztof Radkiewicz Vice Prezes Federacji PZ

W trakcie spotkania uzgodniono:
1. Treść zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie 105/2008/DSOZ w zakresie:

A. propozycji weryfikacji deklaracji lekarza poz z deklaracjami KAOS - cukrzyca

B. wymagań związanych z jednymi listami pacjentów w zakresach lekarza poz i pielęgniarki poz – strony zaaprobowały przepisy § 8 i 14,

C. rozwiązanie stawianego wymagania jednej listy zadeklarowanych pacjentów do położnej poz tworzonej u jednego świadczeniodawcy.

D. uzgodniono, że powyższe przepisy zarządzenia zmieniającego uwzględniają uwagi i zastrzeżenia PZ w stosunku do stosownych uregulowań zawartych w zarządzeniu nr 12/2009/DSOZ

2. Prezes NFZ wystąpił do PZ o aktywny udział lekarzy poz w zgłaszaniu do Terenowych Inspekcji Sanitarnych przypadków stwierdzenia zachowania na grypę.

3. PZ zwrócił się do Prezesa NFZ o objęcie patronatem zaplanowanej kampanii "Porozumienie przeciw grypie" w sezonie 2009-2010, której celem jest promocja zachowań prozdrowotnych oraz zalecanych szczepień ochronnych.

4. W związku ze zgłaszaną przez PZ sytuacją wynikającą z kontroli deklaracji w Łódzkim i Lubelskim OW NFZ strony uzgodniły dalsze postępowanie w tym zakresie.

5. Uzgodniono postępowanie w odniesieniu do wcześniej przeprowadzonych kontroli deklaracji w/ w oddziałach

6. Prezes NFZ poinformował, o zasadach w zakresie posiadania przez świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie pielęgniarki poz, gabinetu pielęgniarki poz, jako miejsca udzielania świadczeń ambulatoryjnie.

7. PZ przedłożyło opinię dotyczące skutecznego stosowania w rehabilitacji czynnika CO2 w krioterapii, wnioskując o przywrócenie jednolitej wyceny świadczeń udzielanych przy użyciu CO2 i azotu.

8. Omówiono aktualną sytuacje finansową Funduszu.

9. Uzgodniono dalsze prace w zakresie "Regulaminu korzystania z portalu NFZ"

Bożena Janicka
Prezes Federacji PZ
dodano: 2009-07-05, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023