• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Komunikat MZ - postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1151786 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Komunikat MZ - postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych

MZ podaje standardy kwalifikacji pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi do leczenia inwazyjnego

 

MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 07.08.2009 rokuKOMUNIKAT W SPRAWIE STANDARDU KWALIFIKACJI PACJENTÓW Z OSTRYMI ZESPOŁAMI WIEŃCOWYMI DO LECZENIA INWAZYJNEGO, WYPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ KARDIOLOGÓW NA CZELE Z PROF. GRZEGORZEM OPOLSKIM – KONSULTANTEM KRAJOWYM W DZIEDZINIE KARDIOLOGII.
7 sierpnia 2009 roku zespół kardiologów, pod przewodnictwem prof. Grzegorza Opolskiego, zakończył prace nad opracowaniem standardu kwalifikowania pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi do leczenia inwazyjnego:

I.

Ostry Zespół Wieńcowy z uniesieniem odcinka ST

1.

Kryterium rozpoznania: wystąpienie typowego bólu o charakterze zawałowym lub objawów sugerujących ostre niedokrwienie serca oraz stwierdzenie przetrwałego uniesienia odcinka ST w EKG.

2.

Wymagane badania dodatkowe: (z wyjątkiem EKG, nie rozstrzygają o konieczności podjęcia leczenia inwazyjnego)

-

EKG,

-

echokardiografia,

-

badania laboratoryjne: rutynowe badania krwi oraz markery martwicy mięśnia sercowego.

3.

Wskazania do leczenia inwazyjnego – każdy z wyżej wymienionych pacjentów – zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

II.

Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST

1.

Kryteria rozpoznania: stwierdzenie typowych objawów klinicznych be4z stwierdzenia przetrwałego uniesienia odcinka ST w EKG.

2.

Wymagane badania dodatkowe: (należy wykonać przed podjęciem decyzji o leczeniu inwazyjnym):

-

EKG,

-

oznaczenie poziomu markerów martwicy mięśnia sercowego w surowicy krwi,

-

rutynowe badania laboratoryjne krwi,

-

echokardiografia (w zależności od stanu chorego można wykonać po leczeniu inwazyjnym).

3.

Wskazania do leczenia inwazyjnego – wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych objawów:

-

podwyższony poziom markerów martwicy mięśnia sercowego,

-

dynamiczne zmiany odcinka ST w kolejnych zapisach EKG,

-

nawracające bóle dławicowe nie reagujące na leczenia farmakologiczne,

-

kliniczne objawy ostrej niewydolności serca (Killip 3 – obrzęk płuc, 4 – wstrząs),

-

arytmie zagrażające życiu (częstoskurcz komorowy, trzepotanie/migotanie komór),

-

ostry zespół wieńcowy u chorych z cukrzycą,

-

ostry zespół wieńcowy u chorych z niewydolnością nerek,

-

uszkodzona funkcja lewej komory (EF<40%),

-

wczesna pozawałowa niestabilna dławica piersiowa (do 30 dnia od zawału serca),

-

przebyte zabiegi rewaskularyzacji wieńcowej.

 

/-/ Krzysztof Suszek
Dyrektor Biura Prasy i Promocji

dodano: 2009-08-26, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023