• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Kontraktowanie świadczeń poz na rok 2010
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1138140 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Kontraktowanie świadczeń poz na rok 2010

Ważny komunikat dla wszystkich świadczeniodawców poz
Kontraktowanie na rok 2010
2009-11-04 18:44:52
Zielona Góra 04.11.2009r.

KOMUNIKAT
Szanowni Koledzy i Koleżanki!

W związku z ogłoszonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem Nr 72/2009/DSOZ z dnia 03.11.2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, Federacja Porozumienie Zielonogórskie oświadcza, co następuje.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie od czasu rozpoczęcia prac nad Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej niezmiennie, tak do Ministerstwa Zdrowia, jaki i do Narodowego Funduszu Zdrowia, aktywnie zgłaszała postulaty dotyczące konieczności realnego określenia zasad realizacji świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poz i pozostałych profesjonalistów medycznych.

Niestety, merytorycznych i należycie uargumentowanych postulatów, podkreślając w tym mających kluczowe znaczenie dla możliwości zapewnienia realizacji świadczeń dla pacjentów nie zauważano. Efektem takiego postępowania ze strony Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia stało się uchwalenie aktów prawnych, w szczególności opisanego wyżej Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz w dużej mierze bazującego na nim Zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie nierealnym do wykonania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

Oba te akty prawne , ich postanowienia, w szczególności w zakresie sposobu ustalenia czasu pracy personelu podstawowej opieki zdrowotnej, nieuregulowania kwestii deklaracji, szczepień, dokumentacji medycznej, zmian w podstawie finansowania, nie uwzględniania przez NFZ postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oznaczają, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zawarcie przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej umów na realizację świadczeń medycznych na 2010 r.

Wobec powyższego, a w szczególności milczenia Ministerstwa Zdrowia mimo wielokrotnie zgłaszanych wniosków i chęci wypracowania kompromisowych rozwiązań, Federacja „Porozumienie Zielonogórskie” zmuszona jest odczytać obecne działania jako świadomą decyzje Pani Minister i przyzwolenie na sytuację, gdzie od styczniu 2010 Polacy zostaną pozbawieni świadczeń medycznych podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Mimo kategorycznego brzmienia niniejszego komunikatu Federacja „Porozumienie Zielonogórskie” jest nadal otwarte na dialog i gotowe do podjęcia konstruktywnych rozmów.


Z poważaniem
Prezes Federacji PZ
Bożena Janicka
źródło: Biuro PZ

Załączniki

1. Kontraktowanie_2010.pdf

dodano: 2009-11-04, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023