• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Komunikat z obrad Zarządu FPZ z dnia 28.10.2009
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1138232 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Komunikat z obrad Zarządu FPZ z dnia 28.10.2009


2009-11-04 18:42:33
Komunikat z obrad Zarządu Federacji PZ - Warszawa 28.10.2009
W dniu 28 października 2009 w Warszawie odbyły się obrady Zarządu Federacji PZ.
Uczestniczyli Członkowie Zarządu Federacji P, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PZ, Prawnik Federacji, Dyrektor Biura i Goście… Po otwarciu obrad Zarządu Federacji PZ, przez Prezesa Federacji PZ i przywitaniu przybyłych, dokonano wyboru protokolanta obrad i przyjęto porządek obrad w ramach którego:

1. Zdano szczegółową relację z prowadzonych spraw i spotkań w Ministerstwie Zdrowia 14.10.2009 i 16.10.2009, co było tematem już przesłanych wcześniej notatek ze głoszonymi problemami w szczególności
- wynikającymi z wprowadzonych rozporządzeń „koszykowych” Ministra Zdrowia (np. w zakresie sposobu określenia dostępności do świadczeń lekarza, pielęgniarki i położonej poz)
- deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położonej poz zebranych przez świadczeniodawców przed październikiem 2004 r.,
- sprzeczności obecnie obowiązujących aktów prawnych, w szczególności w zakresie dokumentacji medycznej.
- sposobu finansowania,
- szczepień ochronnych (zalecanych, zasad nadzorowania łańcucha chłodniczego, zakresu świadczeń gwarantowanych w zakresie szczepień).

2. Zdano szczegółowo relacje z prowadzonych prac i spotkań w zakresie projektów zarządzeń na 2010 w Centrali NFZ ( POZ , AOS, Stomatologia …, badania kosztochłonne)

3. Omówiono zapisy projektu zarządzenia dla poz potwierdzając przyjęte wcześniej warunki brzegowe dla możliwości realizacji świadczeń – podjęto uchwały - wyznaczające dalsze priorytety działań

4. Podsumowano – kontrakty na 2010 r.
W wyniku przeprowadzonych analiz projektów zarządzeń powstałych w oparciu o ustawy "koszykowe" wynika, iż proponowane rozwiązania prowadzą po przez nierealne zapisy do radykalnych zmian zasad realizacji świadczeń i dostępności do nich . Podtrzymywanie błędnych rozwiązań, brak reakcji rządzących uniemożliwiają zawieranie umów na rok 2010 i zabezpieczenie pacjentów w opiekę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w 2010 roku.

5. W zakresie spraw bieżących omówiono:
- zarządzenie 45/2009 – w zakresie Umowy Portalowej i regulaminu podejmując uchwałę w tym zakresie ,
- deklaracje - określono dalsze działania, - propozycje opracowania materiału dotyczącego aspektów prawnych w praktyce - dla członków PZ, - stan przygotowań do Targów Medycyny Rodzinnej.

5. Poinformowano o dalszych zaproszeniach i planowanych spotkaniach w związkach Federacji PZ

6. Ustalono plan dalszych działań i planowanych spotkań Zarządu Federacji PZ

7. Zamknięto obrady 

Bożena Janicka
Prezes Federacji PZ
dodano: 2009-11-03, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023