• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Komunikat z uzgodnień w Centrali NFZ
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1013830 osób.
Stronę przegląda: 2 użytkowników.

Komunikat z uzgodnień w Centrali NFZ


Komunikat z uzgodnień w Centrali NFZ
 
W dniu 7 grudnia 2009 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli:
Ze strony Centrali NFZ:
Jacek Paszkiewicz – Prezes NFZ
Maciej Dworski - -Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Krzysztof Klichowicz – Kierownik Sekcji POZ Wydziału Lecznictwa Ambulatoryjnego DSOZ
Hanna Klimczak – Główny Specjalista DSOZ
Ze strony PZ:
Bożena Janicka – Prezes PZ
Daniel Kowalczyk – Sekretarz PZ
Ryszard Bigosiński – Prawnik PZ
W trakcie spotkania omówiono uzgodnienia ze spotkania Ministra Zdrowia w dniu
2 grudnia 2009 r. z przedstawicielami Federacji Porozumienie Zielonogórskie, z udziałem przedstawicieli NFZ:
Prezes Funduszu wyraził następujące stanowisko w odniesieniu do poszczególnych punktów w/w ustaleń:
1. Fundusz zmieni postanowienia zarządzenia wydanego na 2010 r. po ukazaniu się rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzając warunki obowiązujące w roku bieżącym(zarządzenie 105 ze zm.)
W odniesieniu do propozycji PZ, odstąpienia od zamiaru zaprzestania finansowania przez Fundusz świadczeń poz w okresie finansowania dla świadczeniobiorców kompleksowej opieki medycznej w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach stacjonarnych, Prezes zobowiązał się do dokonania analizy pod względem formalno-prawnym wprowadzonych na 2010 r. zasad finansowania. Prezes stoi na stanowisku, że finansowanie świadczeń poz w tym okresie stanowi podwójne finansowanie świadczeń.
2. Prezes wyraża zgodę, aby przedłużenie umów na rok 2010, w sytuacji braku jakichkolwiek zmian po stronie świadczeniodawcy odnoszących się do określonych umową warunków jej realizacji wg stanu na dzień aneksowania, nastąpi na podstawie złożonych przez świadczeniodawców oświadczeń, o których mowa w paragraf 40 ust. 5 zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r., które uwzględni informację o zakresie rzeczowym świadczeń objętych aneksowaniem – (nie należy składać wniosku aktualizacyjnego).
3. W odniesieniu do ustalenia dotyczącego deklaracji wyborów w poz, Prezes NFZ wyraził wolę wprowadzenia rozwiązań uwzględniających stan zweryfikowanych list poz przez NFZ wg stanu na dzień 1 października 2004 r. Z uwagi na złożoność sytuacji konieczne jest dokonanie analizy prawnej obejmującej zasady finansowania świadczeń.
4. Prezes NFZ nie podziela uzgodnień dotyczących zasad przeprowadzenia kontroli w zakresie przepisów wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z uwagi na przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
5. W odniesieniu do wniosku PZ o dostosowanie w 2010 r. harmonogramów pracy w zakresie innych niż poz do liczby zakontraktowanych świadczeń, Prezes uznał za uzasadnione przeprowadzenie analizy wymaganej obecnie dostępności do świadczeń w poszczególnych dziedzinach.
Na wniosek PZ o stosowanie w celu przedłużenia umów AOS ze świadczeniodawcami na 2010 r. zasad uzgodnionych dla poz, Prezes Funduszu wyraził zgodę.
6. W odniesieniu do wniosku PZ złożonego do Ministra Zdrowia o wdrożenie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, Prezes Funduszu poinformował o rozpoczęciu prac w tym zakresie.
Następny termin spotkania, w celu omówienia w/w spraw został ustalony.
W odniesieniu do ustaleń dotyczących: zalecanych szczepień ochronnych , zestawu przeciwwstrząsowego, wydawania przez świadczeniodawców zainteresowanym oryginałów dokumentacji medycznej, finansowania zaświadczeń wydawanych świadczeniobiorcom w sytuacjach określonych art. 16 ustawy o świadczeniach, Prezes Funduszu nie wnosi uwag.

Bożena Janicka
Prezes Federacji PZ
dodano: 2009-12-11, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2022