• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Walne Zgromadzenie Członków MZPOZ-PZ 29 05 2010 w Krynicy
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1138147 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Walne Zgromadzenie Członków MZPOZ-PZ 29 05 2010 w Krynicy

Zaproszenie

 

Z A P R O S Z E N I E

                        Zarząd Małopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia –

Porozumienie Zielonogórskie

                              uprzejmie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Związku,

które odbędzie się w dniu 29 maja 2010 r. o godz. 16.00

                           w Krynicy w Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA, ul. Leśna 15

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania.

      2.    Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Członek.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia.

4.      Wybór Komisji Wyborczej.

5.      Wybór Komisji Wnioskowej.

6.      Sprawozdanie z działalności  Zarządu za rok 2009.

7.      Sprawozdanie finansowe za rok 2009.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009.

9.      Dyskusja i wolne wnioski.

   10.    Podjęcie Uchwał:

                -   Uchwała  Nr 1 w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009

     -   Uchwala  Nr 2 w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2009

   11.   Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej.

   12.   Podjęcie  Uchwały Nr 3 w sprawie: zmian Statutu.

   13.   Wybory uzupełniające do Zarządu.

   14.   Podjęcie Uchwał w sprawach:

            -   Uchwała Nr 4 w sprawie: jawności głosowania.

            -   Uchwała Nr 5 w sprawie: powołania nowych członków Zarządu.

   15.   Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej i podjęcie stosownych Uchwał.

   16.   Zakończenie obrad.

 

dodano: 2010-05-07, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023