• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Udostępnianie dokumentacji medycznej - aktualne opłaty
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1138192 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Udostępnianie dokumentacji medycznej - aktualne opłaty


Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę - przypomina Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Barbara Murawska. Wysokość odpłatności określa art. 28 ust. 4 pkt 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417). Podstawę wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysków w poprzednim kwartale.

Maksymalna wysokość opłat za:

◦jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
◦jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
◦sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Zgodnie z przywołanymi przepisami maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w miesiącach kwietniu, maju oraz czerwcu 2010 r. wynoszą:

◦jedna strona wyciągu lub odpisu – 6,68 zł,
◦jedna strona kopii – 0,67 zł,
◦wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 6,68 zł.
Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.


dodano: 2010-05-13, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023