• home
 • star
 • sitemap
 • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Komunikat nr 2 ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dn. 01.12.2010
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1188441 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Komunikat nr 2 ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dn. 01.12.2010


UWAGA!!! Komunikat nr 2 ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia z dnia 01.12.2010 r.
Przedmiotowe spotkanie było następstwem rozmów przeprowadzonych w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24 listopada 2010 r., na którym poruszono kwestie związane z opublikowaniem projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w 2011 r., to jest:
 • brak równowagi stron w trakcie wykonywania umowy,
 • zasady weryfikowania świadczeń,
 • zwiększenie obowiązków sprawozdawczych,
 • monopol informatyczny Funduszu,
 • brak pełnego zabezpieczenia środków na nowe zadania przewidziane projektem Zarządzenia,
 • ustalenie zasad dostępności do świadczeń wbrew Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.10.2010 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
 • doprecyzowanie kwestii "ważności" deklaracji wyboru:
  • złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • co do których określony w nich personel medyczny zaprzestał udzielania świadczeń u danego świadczeniodawcy.
 • wprowadzenie zapisów dookreślających, kwestię harmonogramu pracy personelu zatrudnionego u danego świadczeniodawcy zgodnie z którymi harmonogram ten, jak i jego zmiany warunkowane są samodzielną decyzją świadczeniodawcy.
 • ustalenie właściwych form wykonywania i finansowania szczepień ochronnych.
 • widząc konieczność zabezpieczenia wykonywania przez pielęgniarki POZ świadczeń medycznych w warunkach ambulatoryjnych - stworzenie wzoru formularza skierowań lekarskich do pielęgniarki POZ, który stanowić będzie załącznik do umów o wykonywanie świadczeń zdrowotnych.
Dzisiejsze spotkanie nie przyniosło żadnych rozwiązań.

Jednocześnie w trakcie spotkania przedstawiciele Federacji poinformowali panią Minister o opublikowaniu Zarządzenia Prezesa NFZ nr 74/2010/DSOZ,
które nie uwzględniło żadnych istotnych propozycji zmian zgłoszonych przez Federację.

Aktualna sytuacja nadal uniemożliwia kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na rok 2011 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie
Jacek Krajewski

 


dodano: 2010-12-02, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2024