• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st List otwarty do Premiera Donalda Tuska
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1016909 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

List otwarty do Premiera Donalda Tuska


Zielona Góra, 20.12.2010 r.

 

Pan

Donald Tusk

Premier Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana jako osoby odpowiedzialnej za ponad 38 milionów Polaków, gdyż z rosnącym niepokojem obserwujemy działania podejmowane przez resort zdrowia kierowany przez Panią Minister Ewę Kopacz.

Najwyraźniej rząd nie wie w jak dramatycznej sytuacji znajduje się podstawowa opieka zdrowotna. Chodzi przecież o najważniejszą dla nas, lekarzy, sprawę zdrowia i ludzkiego życia.

Jesień 2007 roku wlała w nasze serca wiarę w normalność otaczającej rzeczywistości.
Z nadzieją poparliśmy wtedy zaproponowaną przez PO wizję Polski. Podpisaliśmy nawet porozumienie, które wskazywało, że wspólnym celem Platformy i lekarzy Federacji Porozumienie Zielonogórskie jest zapewnienie prawdziwej opieki zdrowotnej, a nie jej pozorowanie.

Byliśmy przekonani, że nowa wówczas władza potrafi dostrzec, iż lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej rocznie udzielają największej liczby świadczeń medycznych - w 2009 roku 138 milionów. Liczyliśmy, że doganiając cywilizacyjnie państwa rozwinięte, nowa władza zrozumie rolę specjalizacji lekarzy rodzinnych w ochronie zdrowia, choćby w kontekście analiz Światowej Organizacji Zdrowia.  

Tymczasem od sierpnia 2008 roku, poziom finansowania POZ wciąż się nie zmienia. Uniemożliwia to utrzymanie odpowiedniego standardu opieki lekarskiej.

W nadchodzącym roku 2011 NFZ przeznaczył na podstawową opiekę zdrowotną 12,71 procent swojego budżetu. Tym samym wskaźnik ten zmniejszył się o kilka dziesiątych procent w stosunku do 2010 roku. Oznacza to, że przy miesięcznej stawce, która obecnie wynosi 8 (słownie: osiem) złotych, koszt specjalistycznego świadczenia medycznego dla jednego obywatela w zakresie POZ wyceniony został na poziomie, który jedynie można zawrzeć w sloganie: Za Big Maca lecz Polaka”.

Efektem tych działań jest to, że lekarze muszą ograniczać się do wykonywania najbardziej niezbędnych badań, z innych pacjenci muszą rezygnować lub robić je prywatnie.

Podkreślam, że jedyna dotąd udana prywatyzacja w ochronie zdrowia miała miejsce
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. To właśnie my, lekarze rodzinni, zapewniamy podstawową opiekę zdrowotną w Polsce.

Niestety, zarówno, kierowany przez Panią Ewę Kopacz resort, jak i NFZ odrzucają nasze tłumaczenia, że tylko sprawny POZ jest w stanie utrzymać w ryzach budżet przeznaczony na ochronę zdrowia, że niedofinansowanie podstawowej opieki zdrowotnej to strata dla nas wszystkich. Jeśli opieka lekarza rodzinnego będzie funkcjonowała prawidłowo, uchroni to wielu pacjentów od drogiego, specjalistycznego lub szpitalnego leczenia. Tym samym więcej pieniędzy zostanie w systemie służby zdrowia.

Piszę do Pana, odnosząc wrażenie, że ta niebezpieczna dla zdrowia Polaków sytuacja jest przez Ministerstwo Zdrowia ignorowana albo, co gorsza, jest akceptowana. Takie wrażenie potęguje nie tylko sposób określania warunków zawierania umów, dotyczących świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2011, ale także brak kultury prezesa NFZ. Aroganckie zachowanie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina zachowania notabli z rządu premiera Leszka Millera w 2003 roku albo Ludwika Dorna, chcącego ubierać nas „w kamasze”...

Wynikiem takiego postępowania może być niepodpisanie przez nas kontraktów, które nie zagwarantują naszym pacjentom właściwej opieki w roku 2011. Jesteśmy przekonani, że wnikliwa analiza tej sytuacji pozwoli Panu na podjęcie właściwych decyzji i umożliwi nam      3 stycznia 2011 roku otwarcie przychodni, by zapewnić opiekę naszym pacjentom – obywatelom Państwa, którego jest Pan premierem.

Panie Premierze - 14 spotkań, które odbyliśmy w ciągu ostatniego półrocza z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ, dowiodły, że nie wykazują oni troski o podstawową opiekę zdrowotną Polaków. Dlatego zwracamy się do Pana o rozmowę, w której gotowi jesteśmy rzeczowo zapoznać Pana z powagą tej sytuacji.

 

Jacek Krajewski

Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie

 

 

Do wiadomości:

- Minister Zdrowia

- Prezes NFZ

- Redakcje prasy, radia i telewizji

dodano: 2010-12-20, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2022