• home
 • star
 • sitemap
 • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Komunikat z Walnego Zgromadzenia MZPOZ-PZ w Krynicy z dn. 04.06.2011
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1138229 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Komunikat z Walnego Zgromadzenia MZPOZ-PZ w Krynicy z dn. 04.06.2011


KOMUNIKAT

Z Walnego Zgromadzenia Członków Małopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia –

- Porozumienie Zielonogórskie

Z dnia 04.06.2011

 

 

W dniu 04.06.2011 w Krynicy odbyło się Walne Zgromadzenie Członków MZPOZ-PZ, które przebiegło w następującym porządku:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Beatę Bryja.
 2. Dokonanie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Prezydium, którym został Marek Borowiak i poprowadził dalszą część obrad Zgromadzenia.
 3. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołanego Walnego Zgromadzenia dokonano wyboru Komisji Wyborczej oraz Komisji Wnioskowej.
 4. Prezes Beata Bryja omówiła sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2010.
 5. Skarbnik Lesław Szot przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2010.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej Danuta Mrażek przedstawiła sprawozdanie za rok 2010 wnioskując o przyjęcie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Po dyskusji i głosowaniu zebrani podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2010.
 8. W związku ze złożeniem przez Prezesa Beatę Bryja rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa MZPOZ-PZ ze względu na problemy zdrowotne oraz wynikłą nieoczekiwanie trudną sytuację rodzinną przyjęto Jej dymisję, a koledzy z Zarządu podziękowali w imieniu zebranych za pracę na rzecz naszego Związku. Ze swej strony Pani Prezes dziękowała wszystkim za dwuletnią wspaniałą współpracę i zaangażowanie w działania dla dobra lekarzy i ich pacjentów i życzyła sukcesów i satysfakcji w dalszej działalności, w której w miarę swoich możliwości będzie dalej aktywnie uczestniczyć.  
 9. Dokonano wyborów Prezesa, Skarbnika i członków Zarządu  w następującym składzie:
  • Prezes Lesław Szot
  • Skarbnik Anna Joniec
  • Członek Zarządu: Beata Bryja.

10.     Po dyskusji i omówieniu zgłoszonych wolnych wniosków wyczerpano porządek obrad i zakończono Walne Zgromadzenie.

dodano: 2011-06-07, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023