• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st UWAGA! SYTUACJA KRYZYSOWA!!!
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1013838 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

UWAGA! SYTUACJA KRYZYSOWA!!!


W związku z zakwestionowaniem ważności deklaracji w przychodniach w których lekarz odszedł z pracy, zmarł lub ciężo zachorował przed datą zawarcia aktualnie obowiązującej Umowy z NFZ, powstała sytuacja krytyczna w województwie lubelskim oraz naszym małopolskim - u nas sprawa dotyczy deklaracji lekarskich oraz deklaracji do położnych środowiskowych kilku zakładów, jednak szacowane straty tylko jednego zakładu mogą stanowić kwotę ok. 40 000 zł. Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dn.1 grudnia 2010r.zmienionego zarządzeniem Nr 87/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dn.29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna - deklaracje te powinny być finansowane do chwili złożenia przez pacjenta deklaracji do innego lekarza. W związku z powyższą sytuacją wczoraj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Federacji PZ i w dniu jutrzejszym zostanie wystosowany apel do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o natychmiastową interwencję (zwłoka może spowodować nieodwracalne lub długotrwałe straty finansowe). W przypadku braku reakcji ze strony Ministerstwa zostaną podjęte dalsze działania, o których będę na bieżąco powiadamiał, dlatego proszę o codzienne zaglądanie na naszą stronę.
Lesław Szot
dodano: 2011-07-10, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2022