• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Apel Federacji Porozumienie Zielonogórskie
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1138151 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Apel Federacji Porozumienie Zielonogórskie

Wobec bierności Ministerstwa Zdrowia w odniesieniu do zapisów przyjętej w pośpiechu przez sejm poprzedniej kadencji ustawy refundacyjnej Federacja Porozumienie Zielonogórskie zaapelowała dzisiaj do Bartosza Arłukowicza, Ministra Zdrowia o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do rozwiązania istniejącej sytuacji poprzez: 1. Doprowadzenie do jak najszybszego wydania ubezpieczonym wiarygodnych dokumentów pozwalających na potwierdzenie ich prawa do świadczeń w ramach NFZ; 2. Do czasu realizacji pkt. 1 wykreślenia z aktualnie obowiązujących przepisów wszelkich zapisów pozwalających na karanie świadczeniodawców i lekarzy za wystawienie recept „osobom nieuprawnionym”. - Dalsze trwanie Ministerstwa Zdrowia, w niezrozumiałym uporze, przy zapisach prawnego bubla, jakim jest ustawa refundacyjna, w części dotyczącej karania za „nieuzasadnioną refundację” oceniamy jako chęć przykrycia legislacyjnej nieudolności urzędników MZ w poprzedniej kadencji – mówi Jacek Krajewski prezes FPZ. - Ustawa ta nakłada na lekarzy odpowiedzialność za wystawienie recept osobom nieubezpieczonym, w sytuacji gdy brak jest narzędzi umożliwiających wiarygodny sposób potwierdzenie statusu ubezpieczenia pacjenta. Zdaniem Wojciecha Pacholickiego członka zarządu FPZ ten biurokratyczny obowiązek nałożony na lekarzy i świadczeniodawców, zgodnie z obowiązującym prawem powinien być dawno zrealizowany przez urzędników ministerstwa zdrowia, którzy od blisko 10 lat nie potrafili wydać Obywatelom RP kart ubezpieczenia zdrowotnego. Dzisiaj skutki tego zaniedbania próbuje się przerzucić na świadczeniodawców i lekarzy. - Efektem tych działań jest przekształcenie pracowników ochrony zdrowia w urzędników, którzy wykonywać będą zadania przypisane w Państwie innym podmiotom – dodaje Pacholicki. - Zamiast skupić się na leczeniu będziemy weryfikować prawo do świadczeń i dociekać czy okazany dokument jest prawdziwy czy nie. - Z obserwacji FPZ i rozmów z przedstawicielami środowiska medycznego wyłania się obraz coraz większego lęku przed wypisaniem recepty refundowanej – mówi Krzysztof Radkiewicz wiceprezes FPZ - Być może jest to zamierzony i pożądany przez twórców ustawy efekt, niestety przełoży się on negatywnie na pacjentów, którzy utracą zaufanie do lekarzy i do państwa. Obawiając się o bezpieczeństwo swoich praktyk od 1 stycznia 2011 r. lekarze będą wypisywać leki zarejestrowane w odpłatności 100%, a do minimum ograniczać wypisywanie leków refundowanych. - Sytuacja, w której priorytetem staje się kwestia administracyjna powoduje, że lekarz staje się urzędnikiem, a pacjent petentem – mówi Jacek Krajewski. - Pogłębi to i tak obserwowany proces odhumanizowania relacji lekarz – pacjent. Federacja PZ wyraża sprzeciw wobec takich skutków nieudanej ustawy.
dodano: 2011-12-23, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023