• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Będą pieczątki na receptach
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1188403 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Będą pieczątki na receptach

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie podjął dzisiaj jednogłośnie decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej przeciw błędnym zapisom ustawy refundacyjnej oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Od 2 stycznia 2012 roku lekarze skupieni w FPZ będą stawiać na wystawianych receptach pieczątki zawierające treść: Refundacja leku do decyzji NFZ. - Jesteśmy do tego zmuszeni – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ. - Państwo nakłada na nas obowiązek, który jest niewykonalny. Wciąż nie mamy narzędzi, by zweryfikować status ubezpieczenia pacjentów. FPZ domaga się doprowadzenie do następujących zmian: 1. Wykreślenia z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, postanowień art. 48 ust. 8 ustawy oraz art. 58, w zakresie przerzucającym na lekarzy obowiązek określania poziomu taksacji leków refundowanych. 2. Niewprowadzania w życie postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. określających obowiązek „taksowania” poszczególnych leków. 3. Wykreślenie z obowiązujących obecnie umów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcami, a NFZ zapisów: - nakładających na świadczeniodawców obowiązek weryfikacji prawa do świadczeń, - przewidujących sankcję za wystawienie recept na leki refundowane pacjentom nie posiadającym stosownych uprawnień. 4. Wprowadzenie do obowiązujących obecnie umów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcami, a NFZ uzgodnionych wspólnie zapisów określających legalną definicję pojęcia: „udokumentowane względy medyczne”. Zrzeszeni w FPZ lekarze oświadczyli także, że są gotowi w każdej chwili spełnić obowiązki nałożone na nich przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ – o ile jednak zostaną w tym zakresie wyposażeni w odpowiednie narzędzia, m.in. w kartę ubezpieczenia zdrowotnego. - Jesteśmy przekonani, że skoro premierowi udało się przeforsować szybką ścieżkę legislacyjną w sprawie dopalaczy, to korekta nieudanej ustawy i błędnego rozporządzenia w tak ważnej sprawie nie powinna stanowić problemu – mówi Krzysztof Radkiewicz, wiceprezes FPZ.
dodano: 2011-12-28, 00:00
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2024