• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Komunikat Porozumienia Organizacji Lekarskich z dnia 22 czerwca 2012r
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1151785 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Komunikat Porozumienia Organizacji Lekarskich z dnia 22 czerwca 2012r

Komunikat Porozumienia Organizacji Lekarskich z dnia 22 czerwca 2012r

Organizacje lekarskie współpracujące w POL: OZZL, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Polska Federacja PracodawcówOchrony Zdrowia i Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków popiera stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie ukształtowania prawa dotyczącego refundacji leków, które wyłączy lekarza z procesu refundacji oraz akceptuje jej rekomendacje w sprawie wypisywania od 1 lipca recept wg wzoru zaproponowanego przez NIL. Działanie takie jest wyrazem woli środowiska. Nadal obowiązuje hasło: „My leczymy oni refundują”.

Oczekujemy pilnego spotkania zorganizowanego przez Ministra Zdrowia z obecnością Prezesa NFZ lub osoby posiadającej jego kompetencje w sprawie uzgodnienia nowych warunków umowy na wypisywanie recept refundowanych przez lekarzy prywatnie praktykujących oraz aneksu do umowy dla świadczeniodawców likwidującego bezprawne zapisy o karze zwrotu nienależnej refundacji.

Za niezbędne uważamy rozszerzenie składu Zespołu negocjacyjnego NRL o przedstawicieli POL

Krzysztof Bukiel

Jacek Krajewski

Wojciech Osmański

Joanna CzupaBydgoszcz, dnia 22 czerwca 2012r.
dodano: 2012-06-24, 20:10
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023