• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Zebranie Walne Członków MZPOZ-PZ
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1138284 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Zebranie Walne Członków MZPOZ-PZ

W dniach 23-24 maja b.r. odbyła się 
coroczna Konferencja MZPOZ-PZ połączona
z naszym Walnym Zgromadzeniem.
Tematy naukowe Konferencji
były ciekawe i praktyczne, o czym
świadczyły długie dyskusje po wykładach i
formułowane ad hoc wnioski o potrzebie
kontynuacji tego typu tematyki na przyszłych
Konferencjach. Tutaj wyrażam podziękowanie
Firmie POLFARMA, która przygotowała
część naukową naszej Knnferencji.
W trakcie Zebrania Walnego odbyły się
wybory uzupełniające do Zarządu PZ.
Na Zastępcę Prezesa i Skarbnika naszego Związku wybrano
dr Annę Joniec.
na członków Zarządu:
                                    - Tadeusza Ligęzę
                                    -  Jana Targosza
                                    - Aleksandra Więcka
Podjęto następujące Uchwały Walnego Zgromadzenia:
  •  w sprawie:      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
  •  w sprawie:      pokrycia straty poniesionej w roku 2014
  •  w sprawie:      udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2014
  • w sprawie:      jawności głosowania
  •  w sprawie:      powołania Skarbnika
  • 3x w sprawie:  powołania Członka Zarządu
  • w sprawie:      zmian Statutu Małopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia – Porozumienie Zielonogórskie
Pozdrawiam:
Prezes Zarządu
Lesław Szot
dodano: 2015-05-27, 09:55
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023