• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Minister dotrzymuje słowa – mniej sprawozdawczości w POZ
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1138200 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Minister dotrzymuje słowa – mniej sprawozdawczości w POZ

Rezygnacja ze sprawozdawczości badania diagnostycznego według numeru PESEL oraz przekazywanie danych o badaniach raz na pół roku, a nie kwartalnie – to zmiany, jakie wkrótce zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra zdrowia. O ich wprowadzenie zabiegało Porozumienie Zielonogórskie.

30 marca minister zdrowia podpisał znowelizowane rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. 31 marca rozporządzenie zostało skierowane do publikacji; wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Wprowadzane zmiany to efekt ustaleń, uzgodnionych między szefem resortu a Porozumieniem Zielonogórskim podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia 23 grudnia 2015 r. PZ postulowało zniesienie dodatkowych obowiązków biurokratycznych, nałożonych na lekarzy rodzinnych przez poprzedniego ministra zdrowia. Chodziło o obowiązek przekazywania danych o wykonanym badaniu diagnostycznym według numeru PESEL oraz o przekazywanie danych zbiorczych o wykonanych badaniach diagnostycznych co kwartał (podczas gdy wcześniej odbywało się to raz na pół roku). Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego takie obowiązki jedynie utrudniają pracę lekarzy rodzinnych, ograniczają czas poświęcany pacjentom, a jednocześnie niczemu nie służą. Porozumieniu Zielonogórskiemu udało się przekonać ministra do tych argumentów – błędy poprzednika zostają naprawione, co można przyjąć jako jeden z pierwszych kroków na rzecz odbiurokratyzowania pracy lekarzy.

W opinii Porozumienia Zielonogórskiego to kierunek, który należy utrzymać, a taką nadzieję daje choćby praca zespołu, powołanego przez ministra w celu uproszczenia prawa związanego z prowadzeniem działalności leczniczej.

Całe rozporządzenie dostępne tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12281501/12334465/dokument214065.pdf

dodano: 2016-04-04, 11:51
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023