• home
  • star
  • sitemap
  • message
pz
Jesteś w: Strona główna st Aktualności st Pismo w sprawie przedłużenia umów terminowych
a1a2a3

Strefa Członkowska

Statystyki

Odwiedziło nas: 1151788 osób.
Stronę przegląda: 1 użytkownik.

Pismo w sprawie przedłużenia umów terminowych

Szanowni Koleżanki i Koledzy,
Poniżej pismo do Dyrektora MOW NFZ w sprawie przedłużenia naszych umów terminowych wysłane dzisiaj o godz. 8:00.
Pozdrawiam, Lesław Szot
Szanowna Pani Dyrektor                                                    Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Ciemna 6, Kraków        
 
             Szanowna Pani Dyrektor,
w załączeniu przesyłam pismo w sprawie aneksów POZ - podpisane podpisem kwalifikowanym, o następującej treści:

            Jako Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia –
Porozumienie Zielonogórskie, członka Federacji Porozumienie Zielonogórskie, w imieniu i z upoważnienia zrzeszonych w naszej organizacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, oświadczam, co następuje:
 
Wobec zbliżającego się terminu zakończenia obowiązywania umów terminowych o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, łączących członków naszego Związku z Narodowym Funduszem Zdrowia, niniejszym, na podstawie § 43 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,  (Dz. U. 2020, poz. 320 z późn. zm.) zwracam się z propozycją przedłużenia okresu obowiązywania w/w umów na okres do dnia 15 lipca 2021 roku.
 
Oczekuję na przesłanie aneksów do umów uwzględniających powyższy termin.
  
Z poważaniem, Lesław Szot
 
dodano: 2021-06-24, 12:12
zdrowie
zdrowie
zdrowie
Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia - Prozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12, 34-600 Limanowa
tel. (18) 33 72 527
Wszystkie prawa zastrzeżone © Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia | 2005-2023